Filosofie: verdiep je in de wijsbegeerte

Heeft de mens een vrije wil? Wat is tijd? Zien wij de wereld anders dan zij werkelijk is? Kunnen morele oordelen juist of onjuist zijn? Dat zijn moeilijke vragen, vooral ook omdat ze zich moeilijk laten inkaderen. Filosofische vragen lopen dwars door verschillende vakgebieden heen. Filosofie is de kunst om zulke vragen hanteerbaar te maken.

Kom ook kennismaken

Vanaf september 2017 ook Engelstalig

Ben je op zoek naar een wereldwijd perspectief op filosofische kwesties?
Kies dan voor onze Engelstalige variant Philosophy: Global and Comparative Perspectives:

Waarom Filosofie in Leiden?

Brechtje Westen

“Ik verwachtte dat ik me in mijn eerste jaar vooral zou moeten oriënteren op de verschillende filosofen zodat je ze in latere jaren kunt gaan bekritiseren. Maar het is beter dan ik dacht: zelfs in het eerste jaar mogen we al commentaar leveren! De opleiding is veel actiever dan ik vooraf in mijn hoofd had. “


Zie voor overzichten verwante opleidingen:
Engelstalige variant Philosophy: Global and Comparative Perspectives
Filosofie en religie
Mens en gedrag


Volg de opleiding Filosofie op: