Bacheloropleiding Filosofie

De bacheloropleiding Filosofie duurt drie jaar. Als je het diploma hebt behaald, mag je de titel Bachelor of Arts (BA) voeren.

Hetzelfde geldt wanneer je voor de Engelstalige variant Philosophy: Global and Comparative Perspectives kiest.

Eerste jaar

Lees verder: Je eerste jaar Filosofie

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar krijgt je studieprogramma meer verdieping, specialisatie en keuzeruimte.

De eerste helft van het tweede jaar is nog voor alle filosofiestudenten gelijk. Je basiskennis van de filosofie wordt in de werkcolleges verdiept en je oefent vaardigheden als onderzoekstechnieken, discussiƫren en presenteren (zowel in het Nederlands als in het Engels).

Vanaf de tweede helft van het tweede jaar heb je veel vrijheid om zelf een programma samen te stellen:

In het derde jaar kies je een van de vier specialisaties:

Lees meer: Kies je eigen weg en hier: Over de grens

Eindwerkstuk

In het derde jaar schrijf je zelfstandig een eindwerkstuk, waarmee je de bacheloropleiding afsluit. Het onderwerp van je werkstuk valt binnen het studiepad dat je hebt gekozen en waarin je ten minste twee specialisatiecolleges hebt gevolgd. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt een probleem of vraag helder onder woorden brengen, een strategie bedenken om de vraag te beantwoorden, zelfstandig de benodigde informatie zoeken en verwerken, en op heldere wijze hiervan schriftelijk verslag doen.

Voorbeelden van werkstuktitels

Testimonial Jordy Hesseling bacheloropleiding

Wat maakt de opleiding bijzonder?
De kwaliteit van de docenten vind ik erg hoog. Het zijn gedreven docenten die met passie en affiniteit hun kennis over willen brengen op de studenten, dat waardeer ik heel erg. Cultuurfilosofie, een van mijn favoriete vakken, gaat over Duitse filosofen. Je wordt door de docenten uitgedaagd goed met de stof bezig te zijn, en je in te leven in de denkwijze van bijvoorbeeld een grote filosoof als Nietzsche. Als iets na een college nog niet duidelijk is, zijn de docenten altijd bereid je te helpen.

Eend of haas

Eend of haas
In de tekening kun je zowel een eend als een haas zien – maar niet tegelijkertijd. De filosoof Ludwig Wittgenstein gebruikte de haas-eend-figuur om te laten zien dat wij niet alleen waarnemen met onze zintuigen: waarneming is ook een mentale activiteit! Wat gebeurt er op het moment dat je een eend ziet waar je eerst een haas zag?