Je eerste jaar bij Filosofie

Als voltijdstudent studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Bij Filosofie heb je ongeveer 21 uur per week college en practica. De rest van de studieweek besteed je aan zelfstudie: voorbereiding van colleges door literatuurstudie en opdrachten, voorbereiding van schriftelijke tentamens en schrijven van papers.

Vakken van het eerste jaar

In het eerste jaar krijg je een aantal inleidingen in de traditionele historische en systematische vakken binnen de filosofie.

Op de universiteit reken je in studiepunten. Voor elk vak staan een aantal studiepunten. En één studiepunt staat weer voor 28 uur studeren. In totaal heb je in een jaar 60 studiepunten.

Vakken Studiepunten
Antieke wijsbegeerte (met tutorial) 5
Middeleeuwse wijsbegeerte 5
History of Modern Philosophy 5
History of Modern Political Philosophy 5
Metafysica 5
Logica (met tutorial) 5
Epistemologie 5
Ethiek 5
Cultuurfilosofie 5
Wijsgerige antropologie (met tutorial) 5
Klassieke teksten 5
Comparative Philosophy 5
Onderzoeksseminar 0
Totaal 60

Een actueel rooster en meer informatie over de vakken vind je in de studiegids:
e-studiegids Filosofie 2016-2017

Tentamens

Ieder vak sluit je af met een of meerdere toetsen. Bij een aantal vakken krijg je halverwege het semester een deeltoets, zodat je niet alles in een keer hoeft te doen. In je eerste jaar bestaan de toetsen meestal uit schriftelijke tentamens met open vragen, soms in de vorm van een take-home tentamen. Voor enkele vakken schrijf je een paper (essay-opdracht), of je geeft een mondelinge presentatie, een referaat. In april en augustus krijg je de mogelijkheid vakken te herkansen die je in eerste instantie niet hebt gehaald.

Voorbeeld van een tentamenvraag

Wat verstaat Richard Rorty onder ‘objectiviteit’? Waarom is volgens hem ons streven naar objectiviteit misplaatst en welk alternatief draagt hij aan? Ben je het met zijn standpunt eens? Motiveer je antwoord.

Digitale faciliteiten

Studeer je in Leiden, dan zul je veel studiezaken online regelen. Inschrijven voor tentamens doe je, vanaf je het tweede semester via uSis. Hier vraag je ook je tentamenresultaten op en schrijf je je vanaf het tweede jaar ook in voor werkgroepen en hoorcolleges. Bovendien heb je toegang tot Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Docenten bieden er hun lesmateriaal aan, en je wisselt er documenten uit met medestudenten. Ook kun je digitale readers kopen.

Tip: Schrijfcentrum

Tijdens je opleiding leer je academisch schrijven. Als je dat lastig vindt kun je aankloppen bij ons Schrijfcentrum. Onze schrijftutoren helpen je graag op weg!

Testimonial Brechtje Westen je eerste jaar

Wat is je favoriete vak?
Mijn favoriete vak is Metafysica. Daarbij komen veel bekende filosofen aan bod: Kant, Hume, Descartes. Het vak wordt afgesloten met een essay. We schrijven veel tijdens deze studie, dat vind ik uitdagend, de verdieping zoeken.

Testimonial Marietje van de Schaar

Wat is volgens u het mooie aan Filosofie?
Door je de gedachtewereld van de grote filosofen eigen te maken, leer je een kritische houding en je eigen filosofie te ontwikkelen. De samenleving heeft filosofen nodig, mensen die kritisch kijken naar hóe er wordt nagedacht. Filosofie lijkt soms abstract, maar het doel is om er in deze wereld iets mee te doen.