Economie en Maatschappij

Vwo-profiel

Goede start

Ook voor economie kun je in Leiden terecht. Er zijn een aantal specifieke combinatiestudies met betrekking tot economie. Het hele overzicht vind je onder Economie in Leiden. Vanuit een unieke invalshoek bestudeer jij de economie in zowel nationale als internationale context. Denk bijvoorbeeld aan Economie, Bestuur en Management, Recht en Economie, Informatica en Economie, Bedrijfswetenschappen en de PraktijkStudie Internationaal Management. Daarnaast komt economie bij tal van studies ook aan bod in het onderwijsprogramma, denk bijvoorbeeld aan Bestuurskunde, Fiscaal recht of Politicologie.
Met je profiel Economie en Maatschappij ben je ook zeer geschikt voor veel andere studies. Een aantal bacheloropleidingen in Leiden is jou daarom echt op het lijf geschreven.

Opleidingen voor profiel Economie en Maatschappij
Bacheloropleiding Aanvullende vakken
Academische Pabo
Archeologie
Bestuurskunde
Chinastudies
Criminologie
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Economie, Bestuur en Management
Film- en literatuurwetenschap
Filosofie
Fiscaal recht
Geschiedenis
Informatica & Economie Wiskunde B
International Business Law
International Studies
Internationale Betrekkingen en Organisaties
Japanstudies
Koreastudies
Latijns-Amerikastudies
Liberal Arts and Sciences: Global Challenges
Notarieel recht
Pedagogische wetenschappen
Politicologie
Psychologie
Rechten
Religiewetenschappen
Russische studies
Taal en Communicatie

Goed te doen

Veel andere bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden zijn met jouw profiel Economie en Maatschappij heel goed te doen, afhankelijk van je interesse.

Minder geschikt

Je profiel past niet goed bij exacte studies. Je hebt meerdere aanvullende vakken nodig. Kijk bij de opleiding voor meer informatie over welke vakken je nodig hebt voor toelating tot de opleiding. Ook voor Griekse en Latijnse taal en cultuur gelden toelatingseisen.

Geen toelating

Je hebt geen toegang tot de opleidingen: