Aanmelden bij Studielink

Aanmelden kan tot 1 mei

Als je in september 2017 wilt beginnen aan een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden, moet je je eerst aanmelden bij Studielink. Doe je dit voor 1 mei 2017, dan heb je het wettelijk recht op studiekeuzeadvies. Universiteit Leiden vindt jouw deelname belangrijk en laat je bij aanmelding ná 1 mei ook toe tot de studie en stuurt je ook dan nog de Studiekeuzecheck.
Voor selectiestudies (Biomedische wetenschappen, Criminologie, Fiscaal recht, Geneeskunde, Leiden University College The Hague) geldt een andere deadline.

Je meldt je aan op Studielink; hier kun je een inlogcode aanvragen. Nadat je een inlogcode hebt aangevraagd, kun je op de site je gegevens invullen en opgeven welke opleiding je wilt gaan doen.
Houd deze documenten en gegevens bij de hand wanneer je je gegevens invoert via Studielink:

Procedure

1. Je meldt je aan met je DigiD

2. Je voert in Studielink je vooropleiding en cijferlijst in.

Let op: als je een lotingsstudie wilt gaan doen, moet je altijd een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst toesturen aan DUO, ongeacht of je vooropleiding wel of niet geverifieerd kon worden door Studielink.

3. Studielink stuurt je aanmelding door aan de Universiteit Leiden.
Als je je verzoek tot inschrijving hebt ingestuurd, betekent dat niet dat je ingeschreven bent. Nu wordt eerst je aanmelding beoordeeld. Je bent pas echt ingeschreven wanneer je van de Universiteit Leiden je collegekaart ontvangt.

4. Als je bent toegelaten, krijg je bericht van Studielink.
De Universiteit Leiden stuurt je vervolgens de machtiging toe voor het betalen van je collegegeld.

5. Als je je collegegeld hebt betaald, krijg je van de universiteit je collegekaart.
Je bent nu echt ingeschreven!

Hogerejaarsinschrijving

Studenten die niet in het eerste jaar beginnen, maar in het tweede of derde jaar van de bachelor (bijvoorbeeld pre-masterstudenten), moeten in Studielink kiezen voor Hogerejaars Inschrijving.

Aanmelden via Studielink

Wil jij aan de Universiteit Leiden gaan studeren? Meld je dan aan via Studielink.

Toelating met een niet-Nederlands diploma
Heb jij een buitenlands diploma behaald? Dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden.
Let op: dit geldt ook voor studenten met een International Baccalaureate of een European Baccalaureate, studenten met een VWO diploma behaald in Aruba, St-Maarten, Curaçao en Suriname en studenten met een VWO diploma behaald in Bonaire, St-Eustabius en Saba voor 10-10-2010.

Tip: Informatie

Heb jij nog vragen over je aanmelding en inschrijving, neem dan contact op!
Informatiebalie: 071 527 80 11
Studielijn: 071 527 11 11