Matching aan de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat je een goede en weloverwogen studiekeuze maakt. Daarom ontvang je als aankomende student een digitale vragenlijst (studiekeuzecheck) als onderdeel van de aanmeldprocedure. We hebben dan de mogelijkheid om samen met jou na te gaan of de opleiding die je wilt gaan volgen echt goed bij je past.

Wat houdt de studiekeuzecheck na je aanmelding precies in?

Nadat je je voor een studie hebt aangemeld in Studielink, ontvang je van de Universiteit Leiden de Studiekeuzecheck. Je krijgt allerlei vragen over je studiekeuze en jezelf: je motivatie, je cijfers, hoe je je hebt georiënteerd. Je kunt daarna zelf kijken of jouw uitkomsten matchen met de eisen die de studie straks aan je stelt.

Krijg je een advies?

Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld krijg je een persoonlijk rapport met daarin feedback op jouw antwoorden. Twijfel je nog na het ontvangen van het advies? De Universiteit Leiden helpt je graag verder om je studiekeuze definitief te maken. Je kunt langskomen bij een voorlichtings-, een studiekeuze- of een matchingsactiviteit. Het kan ook zijn dat de opleiding zelf jou – op basis van je antwoorden – uitnodigt voor een gesprek.

Veel gestelde vragen

1. Wat is matching?

Teveel studenten stoppen met hun studie in het eerste jaar omdat de studie niet voldoet aan de verwachtingen die ze hadden. Het beeld dat de student heeft van de studie blijkt niet overeen te komen met de werkelijkheid. Sluit de opleiding aan bij jouw interesses en capaciteiten? En wat verwacht de opleiding van jou? Studiekiezers worden door matching geholpen om een goede keuze te maken zodat zij succesvol kunnen studeren. Matching maakt onderdeel uit van het 8 stappenplan van het Leids Studie Systeem.

2. Wat houdt matching bij Universiteit Leiden in?

Iedereen die per 1 september 2016 bij Universiteit Leiden wil studeren moet zich voor 1 mei 2016 aanmelden in Studielink. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen van ons de Studiekeuzecheck; een digitale vragenlijst.

3. Is de matching verplicht?

Deelname aan matching is niet verplicht, behalve voor de opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Psychologie. Bij deze twee opleidingen maak je tijdens de matchingsactiviteit kennis met studeren aan de Universiteit Leiden; je volgt delen van een hoorcollege (online in dit geval, zodat je niet naar Leiden hoeft te komen), bestudeert literatuur en maakt daarover een opdracht en toets. Er vinden hiervoor standaard twee matchingsperiodes plaats: De eerste, vroege matching in februari en een tweede in juni. We raden je sterk aan om deel te nemen in februari, zodat je de mogelijkheid behoudt om je voor 1 mei aan te melden bij een andere opleiding.

4. Is er een Studiekeuzecheck voor alle bacheloropleidingen?

De Studiekeuzecheck krijg je toegestuurd als je je hebt aangemeld voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden. Alle opleidingen hebben een Studiekeuzecheck, ook als je je hebt aangemeld voor een Engelstalige bacheloropleiding, maak je de Studiekeuzecheck (in het Engels). Voor de opleiding Bio-Farmaceutische wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Criminologie, Fiscaal recht, Geneeskunde en Psychologie, krijg je de vragenlijst pas na het afronden van de selectie- of verplichte matchingsprocedure.
De opleidingen zonder Studiekeuzecheck zijn de Academische Pabo en het Leiden University College The Hague.

5. Wat houdt de Studiekeuzecheck in en hoe kun je je daarop voorbereiden?

De vragen gaan over praktische zaken zoals je vooropleiding, over je redenen om voor een studie te kiezen, maar ook over de dingen die je aantrekken (of juist niet) in het studentenleven en hoe je denkt over je eigen mogelijkheden en wat je verwacht van de studie. Deze vragen over je achtergrond worden gematcht met de opleiding waar je je voor hebt ingeschreven. Heb je je voor je aanmelding echt verdiept in je studiekeuze dan ben je goed voorbereid om de vragenlijst te maken.

6. Hebben de antwoorden invloed op je studiekeuze?

Een realistisch beeld is voor jezelf nodig om je opleiding straks tot een succes te maken. Verder gebruiken wij je antwoorden om je bij je studie te begeleiden, als je daarvoor toestemming geeft. Uiteraard worden je persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld.

7. Wat gebeurt er als je de vragenlijst hebt ingevuld?

Je krijgt dan een persoonlijk rapport met daarin feedback op jouw antwoorden. Je kunt zo zelf zien of jouw uitkomsten passen bij de eisen die de opleiding straks aan je stelt. Je kunt ook voor of aan het begin van je studie een uitnodiging krijgen voor een gesprek met iemand van de opleiding. Dat gesprek wordt dan aan de hand van de vragenlijst gevoerd en gaat over je kansen op studiesucces en hoe je die kunt verhogen.

8. Is de Studiekeuzecheck een verplicht onderdeel van de aanmeldprocedure?

Alle studiekiezers die zich aanmelden (ook na 1 mei) worden verzocht de Studiekeuzecheck te maken zodat je kunt checken of je een goed geïnformeerde en bewuste keuze hebt gemaakt. Met een goede start van je opleiding ben je goed voorbereid op je studieloopbaan.

9. Wat moet je doen als na invulling van de Studiekeuzecheck blijkt dat het nog niet zeker is dat jij de goede keuze hebt gemaakt?

Kom je er na deelname aan de matching achter dat de opleiding toch niet bij je past, dan kun je opnieuw een keuze maken. Je kunt dan je persoonlijke situatie bespreken met de decaan bij jou op de middelbare school of met je familie of je kunt een voorlichtingsactiviteit van Universiteit Leiden bezoeken. De Universiteit Leiden helpt je graag verder om je studiekeuze definitief te maken. Je kunt langskomen bij een voorlichtings-, een studiekeuze- of een matchingsactiviteit. of een afspraak maken met een studie(keuze)adviseur.

10. Als je een matchingsactiviteit bij een andere universiteit hebt gedaan moet je dan bij Universiteit Leiden ook de Studiekeuzecheck maken?

Ja.

11. Kun je de Studiekeuzecheck ook op proef maken; kun je hem meerdere keren maken?

Nee, je kunt hem niet op proef maken. Je kunt hem maar één keer maken.

12. Kun je op basis van de Studiekeuzecheck-vragenlijst worden geweigerd?

Nee, je kunt niet worden geweigerd. De Studiekeuzecheck is geen manier om te selecteren. Er zijn dus geen foute of goede antwoorden. Je hoeft je dus ook niet anders voor te doen dan je bent om een goede indruk te maken. Een reëel beeld is belangrijk voor jezelf en voor ons om je studie straks tot een succes te maken.

13. Heb je als studiekiezer na 1 mei recht op een studiekeuzeactiviteit?

Studiekiezers die zich na 1 mei aanmelden, hebben volgens de wet geen recht op deelname aan een studiekeuzeactiviteit en kunnen geweigerd worden. Daarentegen vindt de Universiteit Leiden jouw deelname echter zo belangrijk en laat je wel toe. Ook na 1 mei krijg je daarom de vragenlijst toegestuurd.

Matching

Matching maakt onderdeel uit van het 8 stappenplan van het Leids Studie Systeem.