Selectie en plaatsing

De Universiteit Leiden heeft zes bacheloropleidingen met een selectieprocedure waaraan je deel moet nemen om toegelaten te kunnen worden tot deze opleidingen. Bij de numerus fixus-opleidingen is dat vanaf 2017 uitsluitend via selectie door de opleidingen zelf; er is geen centrale loting meer. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Opleidingen met selectie en plaatsing

Let op: Naast bovenstaande numerus fixus-opleidingen heeft de Universiteit Leiden ook nog een andere bacheloropleiding met selectie, namelijk bij Leiden University College The Hague. Deze opleiding biedt intensief en kleinschalig onderwijs en mag daarom studenten selecteren. Het LUC hanteert daarbij hun eigen selectieprocedure en deadlines, kijk voor meer informatie op de opleidingspagina.

Tijdpad

Van 1 oktober tot en met 15 januari 23.59 uur: DigiD regelen én inschrijfverzoek indienen

Vóór de kerstvakantie vraag je een DigiD aan. Het duurt maximaal vijf werkdagen voordat je de DigiD krijgt. Die DigiD heb je nodig om je in te schrijven en later studiefinanciering aan te vragen. Met je DigiD dien je tot en met 15 januari 23.59 uur via Studielink een inschrijfverzoek in voor één of twee fixusopleidingen. Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 opleidingen met selectie en plaatsing aanmelden. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Uitzonderingen zijn Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Voor die studies geldt dat je maar 1 opleidingsplaats mag kiezen.

16 januari tot en met 15 april: selectieprocedure en de uitslag

De selectieprocedure duurt van 16 januari tot uiterlijk 14 april. Op de webpagina’s van de opleiding zelf kun je lezen wat de selectieprocedure en de selectiecriteria zijn.
Op 15 april krijg je via Studielink te horen wat je rangnummer is. Hoe lager het rangnummer hoe groter de kans dat je een plaats krijgt aangeboden (je wordt pas toegelaten als je aan alle overige inschrijvingseisen voldoet).
Voorbeeld: een fixusopleiding heeft 200 plaatsen. Er doen 500 kandidaten mee aan de selectieprocedure. Kandidaten die een rangnummer van 1 tot en met 200 krijgen, worden direct toegelaten en krijgen op 15 april ook meteen een plaats aangeboden. Kandidaten met een rangnummer van 201 en hoger moeten wachten totdat een van de kandidaten 1 t/m 200 zich terugtrekt.

15 april tot en met 31 augustus: Plaats aangeboden

Afhankelijk van je rangnummer krijg je direct op 15 april via Studielink een plaats aangeboden. Het is ook mogelijk dat je pas in mei of juli een plaats krijgt aangeboden als een kandidaat zich terugtrekt. Je moet binnen twee weken via Studielink je plaats accepteren (of weigeren). Als je twee plaatsingsbewijzen krijgt moet je een keuze maken. Je mag je maar voor één fixusopleiding inschrijven.
Tip: houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spambox in de gaten of je een plaatsingsaanbod hebt gekregen. Doe dit ook in je vakantie!

Corrigeren selectiepoging

In Studielink is te zien hoeveel selectiepogingen je hebt verbruikt. Indien je gezakt bent voor het eindexamen van het middelbaar onderwijs, kan je een selectiepoging laten verwijderen. Je kunt enkel een selectiepoging verwijderen voor het jaar dat je hebt mee gedaan en gezakt bent of wanneer je aan de loting hebt deelgenomen (voor 2017-2018). Zorg eerst voor een intrekking of annulering van je aanmelding in Studielink. Via dit formulier kun je vervolgens een aanvraag indienen om een selectiepoging te verwijderen. Let op! Om je selectiepoging te verwijderen hebben we een bewijs nodig dat je het diploma niet hebt behaald.

15 januari deadline Studielink

Meedoen met de selectieprocedure?
Meld je dan voor 15 januari aan in Studielink