Toelating

Om een universitaire bacheloropleiding te mogen volgen, moet je in het bezit zijn van een diploma behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Daarnaast ben je voor sommige opleidingen verplicht om een bepaald profiel te hebben. We adviseren je om bij de opleiding van je keuze goed te kijken welke diploma’s direct toelating geven.

Toelating met een Nederlands HBO- of WO-propedeusediploma

Studenten met een propedeuse diploma zijn niet voor alle Bachelor opleidingen bij de Universiteit Leiden direct toelaatbaar . Wat geldt in jouw situatie?
Informatie voor studenten met een propedeuse

Toelating met een Nederlands VWO diploma met vakdeficiënties

Studenten met een VWO diploma met vakdeficiënties (‘verkeerde profiel’) moeten een verzoek tot toelating indienen. Controleer bij de opleiding van jouw keuze welk profiel toelating geeft.

Toelating met een niet-Nederlands diploma

Heb jij een buitenlands diploma behaald? Dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden.
Let op: dit geldt ook voor studenten met een International Baccalaureate of een European Baccalaureate, studenten met een VWO diploma behaald in Aruba, St-Maarten, Curaçao en Suriname en studenten met een VWO diploma behaald in Bonaire, St-Eustabius en Saba voor 10-10-2010.
De vwo diploma’s van studenten, behaald in Aruba, St. Maarten en Curaçao worden gezien als vergelijkbaar met een vwo-diploma behaald in Nederland. Deze studenten moeten echter een toelatingsverzoek indienen zodat vastgesteld kan worden of het diploma en eventuele vereiste vakken daadwerkelijk behaald zijn.

Toelating via het toelatingsexamen – Colloquium Doctum

Colloquium doctum is een bijzondere toelatingsprocedure voor diegenen die:

Dit is geen gemakkelijke weg om toelating tot de universiteit te krijgen: de eisen die voor het colloquium doctum gesteld worden, zijn bepaald niet licht. Recente schoolverlaters moeten zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen.
Informatie over Colloquium Doctum

Tip: Onvoldoende vooropleiding?

Heb jij één of meer bètavakken nodig om toegelaten te worden tot een studie die precies bij jou past? Je kunt dan een cursus volgen en daar een voortentamen in afleggen om doelgericht aan je toelating tot de studie van jouw keuze te werken. Dit kan bijvoorbeeld bij het AOVN, WisMon of bij het Boswell-Bèta.