Examencursus

Wil je je optimaal voorbereiden op je eindexamen havo of vwo? Doe dan een Examencursus! Voor scholieren die willen slagen is er een speciale examentraining. Steeds meer leerlingen doen mee om bijvoorbeeld hun inlotingskans te vergroten voor een studie met een numerus fixus.

Eindexamencursus

Deze examencursus is bestemd voor havo- en vwo-leerlingen die zich optimaal op het examen willen voorbereiden. Bijvoorbeeld omdat je voor een bepaald vak achterstand hebt ingelopen of omdat je je inlotingskans wil vergroten. Per vak besteed je aandacht aan opgaven die regelmatig op examens aan de orde komen. De cursussen duren drie dagen en worden in achttien periodes gegeven, onder andere in de voorjaars- en meivakantie.
Eindexamencursus

Herkansingscursus

Niet geslaagd? Havo en vwo leerlingen kunnen hun herexamen optimaal voorbereiden met deze herkansingscursus. Maar ook als je je inlotingskans voor een studie met een numerus fixus wil vergroten, kun je deelnemen aan deze cursus.
Herkansingscursus

Stoomcursus

Voor 5-vwo-leerlingen die zich optimaal willen voorbereiden voor 6-vwo, en met name op de eerste schoolexamens die op veel scholen al in oktober plaatsvinden. De stoomcursussen duren twee dagen.
Stoomcursus

Kerstvakantiecursus

Eendaagse cursus voor leerlingen uit 5-havo en 6-vwo. We behandelen de stof uit je vorige jaar – dus 4-havo of 5-vwo – om eventuele gaten in je kennis te dichten. Je begrijpt nieuwe onderwerpen makkelijker als je een stevige basis hebt.
Kerstvakantiecursus

Talentrainingen: verschillende weekenden van september t/m mei

De trainingen zijn erop gericht je in één dag of twee dagen alle technieken en tips en trucs bij te brengen om je examencijfer één tot anderhalve punt te verhogen. De training is heel resultaatgericht met een hoge ‘informatiedichtheid’. Toch worden alle technieken uitgebreid geoefend, zodat je zeker weet dat je ze begrijpt en je ze zelfstandig kunt toepassen. De Talentrainingen zijn onder te verdelen in twee groepen:
de Moderne Vreemde Talen (Duits, Engels en Frans) en Nederlands.
Talentrainingen

Wat doe je op de examencursus?

Je krijg in drie dagen minstens 30 uur les in één vak. Zowel de opgaven als de uitleg zijn helemaal gericht op je eindexamen en wat daarin vaak aan de orde komt. De begeleiding van de examencursus is intensief: één docent op circa vijf leerlingen. Ons jonge docententeam heeft jarenlange ervaring met het geven van cursussen aan scholieren en zijn buitengewoon gemotiveerd. Ze vinden het een uitdaging om je te helpen het examen te halen en dat lukt ook negen van de tien keer. Gemiddeld scoorden de leerlingen in voorgaande jaren ruim een volle punt hoger.

Meer info

Op de website van Alle Examens vind je alle 2e fase examens compleet met correctievoorschriften en bijlagen. Gratis, compleet en snel! En natuurlijk de links naar alle examencursussen.
Alle Examens

Tip: Examentips

Relaxthee, peptalk, klavertjes vier en zogenaamde ludieke tips als blowen en bier…tja. Leuke tips om je voor te bereiden op je examens, maar wil je serieus aan de slag? Dan zijn hier een aantal eindexamentips voor jou.

Tip: Alle examens

Je vindt hier alle 2e fase examens compleet met correctievoorschriften en bijlagen.
Alle examens