Keuzeruimte

Binnen je bacheloropleiding kun je een deel van je vakken zelf kiezen. Het eerste jaar van je studie, de propedeuse, ligt meestal vast: je krijgt dan een inleiding in het vakgebied. Na je eerste jaar kun je je vaak al specialiseren in een bepaalde richting. Vanaf september 2009 kunnen Leidse bachelorstudenten de keuzeruimte, variërend per opleiding van 30 tot 15 studiepunten, van hun studie vullen met

Daarmee kun je eigen accenten geven aan je opleiding of je opleiding verbreden.

Minoren

Een minor is een samenhangend pakket van vakken met een omvang van 30 studiepunten. Leiden biedt 49 minoren aan. De meeste minoren zijn toegankelijk voor alle studenten, enkele minoren bij W&N hebben een ingangseis. Als je ervoor kiest om je keuzeruimte in te vullen met een minor, mag dat altijd. Je hoeft hiervoor dus geen toestemming te vragen aan de examencommissie. Het minoronderwijs is qua niveau vooral geschikt voor derdejaars bachelorstudenten.
Minoren

Extra onderwijs

Dubbelstudie Kunsten en Wetenschappen

Ben je een dubbeltalent met ambitie? En wil je jezelf zowel kunstzinnig als wetenschappelijk volledig ontplooien? Bij de Academie der Kunsten kun je twee volledige studies combineren, in Den Haag en in Leiden.
Academie der Kunsten

Mordenate

Mordenate college is een stichting die de beste studenten van de studie Rechten de kans geeft hun juridisch talent maximaal te ontplooien. Mordenate ondersteunt hen in moreel, financieel en wetenschappelijk opzicht.
Website Mordenate

Dubbele bacheloropleiding

Studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen krijgen de kans om een zwaarder studieprogramma te volgen: als je het aankunt, mag je kiezen voor een dubbele bacheloropleiding. Je kiest een combinatie van twee van de volgende opleidingen: