8 stappen van het Leids Studiesysteem

Als je kiest voor een studie aan de Universiteit Leiden, krijg je goede begeleiding bij je studiekeuze én tijdens je studie. Ons Leids Studiesysteem helpt je om je eerst breed te oriënteren op mogelijke studies en daarna echt te verdiepen in de studie van je keuze. En als je hier straks studeert, kun je je studie vlot doorlopen en succesvol afronden.

1. Oriënteren

Welke studies spreken je aan? Je kunt je goed oriënteren door studiekeuzetesten te maken op leiden.studiekeuzeplein.nl en op een Open Dag te luisteren naar opleidingspresentaties en te praten met studenten en studieadviseurs. Zo krijg je antwoord op vragen als: Hoe steekt de opleiding in elkaar? Waarom zou je voor deze opleiding aan de Universiteit Leiden kiezen? Wat kan je ermee worden? Is deze opleiding voor jou een goede keuze? Bespreek deze informatie met je ouders, vrienden en decaan. Zij kunnen je helpen bij de vraag welke studie het beste bij je past.

2. Verdiepen

Enthousiast over een studie? Verdiep je dan verder in de studie van je keuze. Je kunt komen kijken op locatie, sfeer proeven, en erachter komen wat de studie echt inhoudt. Het eerste jaar, de moeilijkste vakken, specialisaties, masters – je ontdekt het op een verdiepingsactiviteit. We bieden proefstuderen, meeloopdagen en online proefstuderen aan.

3. Aanmelden vóór 1 mei

Je kunt je tot 1 mei aanmelden voor een studie op Studielink. Het is belangrijk om voordat je je aanmeldt, uit te zoeken:

Meld je zo vroeg mogelijk aan, dan heb je voldoende tijd voor de matching (zie stap 4 en 5).

Aanmelden voor een studie met selectie en plaatsing: alternatieve deadline

Bij de Universiteit Leiden zijn er de volgende studies met selectie en plaatsing voor studiejaar 2017-2018: Biomedische wetenschappen, Criminologie, Fiscaal recht, Geneeskunde en Klinische technologie.

4. Matching

Nadat je je voor een studie hebt aangemeld ontvang je per mail de Studiekeuzecheck. Je krijgt allerlei vragen over je studiekeuze en jezelf. Je kunt daarna zelf kijken of jouw uitkomsten matchen met de eisen die de opleiding straks aan je stelt. Heb je naar aanleiding van de resultaten twijfels over je studiekeuze? Dan kun je advies krijgen van de opleiding. Ook de studieadviseur kan naar aanleiding van jouw resultaten het initiatief nemen om je uit te nodigen voor een gesprek.

5. Startgesprek

In het eerste jaar krijg je intensieve begeleiding. Bij de start van je studie heb je een kennismakingsgesprek met een docent of studieadviseur. De studieadviseur staat ook tijdens je hele studie klaar om al je vragen over studievoortgang te beantwoorden.

6. Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt je samen met een groepje eerstejaarsstudenten op weg in je studie. In de mentorgroep oefen je academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

7. Bindend studieadvies

Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) geeft je het recht op goede begeleiding in het eerste studiejaar, bijvoorbeeld in de vorm van een studiementor. Aan de andere kant worden er ook een eis aan je studievoortgang gesteld. Als je niet aan deze eis voldoet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies, en mag je je vier jaar niet meer voor dezelfde opleiding, of een andere opleiding met dezelfde propedeuse, aan de Universiteit Leiden inschrijven. Een jaar telt 60 studiepunten, de hele bacheloropleiding 180 punten. Aan het eind van het eerste studiejaar moet je ten minste 45 van het eerste studiejaar hebben gehaald en aan de aanvullende eis hebben voldaan indien je opleiding die heeft vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Voldoe je hier niet aan, dan mag je deze studie aan de Universiteit Leiden niet voortzetten. Wanneer je te maken hebt gehad met studievertraging door persoonlijke omstandigheden moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van haar studieadvies als je die omstandigheden direct bij de opleiding hebt gemeld.

8. Studieplan

Aan het eind van je eerste jaar maak je een studieplan. Dit stimuleert je om je studie ook in het tweede jaar goed te plannen. Adequate feedback van de opleiding helpt je om zo succesvol mogelijk te studeren. Zodat je na drie jaar je bachelorsbul haalt en een master kunt kiezen!

8 stappenplan