Studie in Cijfers

De studiebijsluiter van Studiekeuze123 geeft een beeld van hoe een opleiding van de Universiteit Leiden het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen. Dit kan je helpen een goede beslissing te nemen over je studiekeuze.

De opleidingen worden vergeleken op 6 aspecten:

Studententevredenheid

Een indicatie van hoe tevreden studenten zijn over deze opleiding. Dit wordt weergegeven met een cijfer tussen de 1 en 5. Wanneer een opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden is het cijfer uitgesplitst per locatie.

Aantal eerstejaars

Het aantal studenten dat jaarlijks start met deze opleiding. Wanneer een opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden is het cijfer uitgesplitst per locatie.

Contacttijd eerstejaars

Het aantal klokuren per week dat deze opleiding in het eerste studiejaar aanbiedt. Het gaat om het aantal uren per week waarin de student geprogrammeerd contact heeft met een onderwijsgevende (docent, tutor of studentassistent).

Doorstroom naar tweede jaar

Het percentage studenten dat na het eerste studiejaar direct doorstroomt naar het tweede studiejaar van dezelfde opleiding. Het cijfer geeft een indicatie van studiesucces aan het begin van de opleiding.

Bachelordiploma binnen 4 jaar

Het percentage toont hoeveel van de studenten die doorstromen naar jaar twee van deze opleiding binnen vier jaar een diploma halen.

Arbeidsmarkt

Het percentage studenten dat, 1,5 jaar nadat hij/zij een master-diploma – aansluitend op bachelor – heeft behaald, aangeeft een baan te hebben. Deze cijfers worden alleen getoond als landelijk gemiddelde voor deze studie. De reden hiervoor is dat het aantal afgestudeerden dat meedoet aan dit onderzoek veelal te laag is om betrouwbare uitspraken over een specifieke opleiding aan een specifieke instelling te doen.

Ontbrekende informatie wordt getoond door middel van een – teken. Informatie kan ontbreken omdat de informatie niet wordt verzameld, er een te lage respons is om een betrouwbaar cijfer te tonen, of omdat de opleiding nieuw is waardoor er nog geen cijfers beschikbaar zijn.

Studie in Cijfers per bacheloropleiding

Studie in Cijfers